A / B Rex


Godt at vide

Alle de praktiske informationer kan være svært at få med på en hjemmeside, men da de spørgsmål der typisk spørges til af nye beboere kan være følgende:

Parkering
Der er en parkeringsplads pr. bolig, såfremt en andelshaver ikke er ejer af et motorkøretøj anvendes pladsen som gæsteparkeringsplads.

Husdyrhold 
Det er tilladt at holde såvel hund som kat, samt mindre husdyr.

Faste serviceydere 
Det skal bemærkes, at skal foreningen A/B REX afholde omkostningen, skal dette godkendes af bestyrelsen inden
arbejdet påbegyndes.

Redskabsskure
Der er fælles redskabsskure.

Affald: sortering til  pap/papir, plastic, glas, bioaffald, tekstiler, og farligt affald.
Vi har 1 affaldsområde  på hver P-plads, med affaldscontainere til sorteringsaffald. Det er vigtigt, at man ikke overfylder affaldscontaineren, da renovationen ikke vil tømme en overfyldt container. Vi skal så bestille ekstra tømning, som foreningen skal afholde udgift til. Hvis en container er fyldt, så undersøg om der er plads i den tilsvarende container i det andet affaldsområde.

Livet som andelshaver, Folder.

God lille folder at læse når man overvejer at blive andelshaver