A / B Rex


Godt at vide

Alle de praktiske informationer kan være svært at få med på en hjemmeside, men da de spørgsmål der typisk spørges til af nye beboere kan være følgende:

Parkering
Der er en parkeringsplads pr. bolig, såfremt en andelshaver ikke er ejer af et motorkøretøj anvendes pladsen som gæsteparkeringsplads.

Husdyrhold 
Det er tilladt at holde såvel hund som kat, samt mindre husdyr.

Faste serviceydere 
Det skal bemærkes, at skal foreningen A/B REX afholde omkostningen, skal dette godkendes af bestyrelsen inden
arbejdet påbegyndes.

Redskabsskure
Der er fælles redskabsskure.

Affald, papir, flasker og batterier
Der er to små affaldscontainer til benyttelse af haveaffald og andet brandbart affald.

TV signaler – Kabel tv